เมนูหลัก
 
 
 
 
 
สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
แบบสำรวจความคิดเห็น

   การบริการของเทศบาลบ้านต้า ?


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. พอใช้


พยากรณ์อากาศ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
หัวข้อข่าว : นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เมื่อ 15/พ.ย./2561
 
 
หัวข้อข่าว : สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการเทศบาลตำบลบ้านต้า ประจำปี 2560 เมื่อ 15/พ.ย./2561
 
 
หัวข้อข่าว : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เมื่อ 15/พ.ย./2561
 
 
หัวข้อข่าว : รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อ 15/พ.ย./2561
 
 
หัวข้อข่าว : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน เมื่อ 15/พ.ย./2561
 
 
หัวข้อข่าว : ประกาศโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงานและสถานที่ติดต่อของเทศบาลตำบลบ้านต้า เมื่อ 15/พ.ย./2561
 
 
หัวข้อข่าว : รายงานการติดตามเงินอุดหนุน โครงการอบรมอาสมัครแจ้งข่าวอาชญากรรมและยาเสพติด เมื่อ 15/พ.ย./2561
 
 
หัวข้อข่าว : รายงานการติดตามเงินอุดหนุน โครงการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในท้องถิ่นฯ เมื่อ 15/พ.ย./2561
 
 
หัวข้อข่าว : รายงานการติดตามเงินอุดหนุน โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อ 15/พ.ย./2561
 
 
หัวข้อข่าว : ข้อมูลเชิงสภิติการให้บริการ เมื่อ 15/พ.ย./2561

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>