เมนูหลัก
 
 
 
 
 
สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
แบบสำรวจความคิดเห็น

   การบริการของเทศบาลบ้านต้า ?


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. พอใช้


พยากรณ์อากาศ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ :ประชาสัมพันธ์แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศเมื่อ :พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
 
 


เนื่องจากเทศบาลตำบลบ้านต้า  ได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ดังน้ัน  เทศบาลตำบลบ้านต้าจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป
[ คลิ๊ก ดาวน์โหลดเอกสารแนบ]

อ่านทั้งหมด: 29