เมนูหลัก
 
 
 
 
 
สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
แบบสำรวจความคิดเห็น

   การบริการของเทศบาลบ้านต้า ?


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. พอใช้


พยากรณ์อากาศ
 
  

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

“เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี มีน้ำใช้ ไฟสว่าง การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ชุมชนเข้มแข็ง ปราศจากมลภาวะ”