เมนูหลัก
 
 
 
 
 
สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
แบบสำรวจความคิดเห็น

   การบริการของเทศบาลบ้านต้า ?


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. พอใช้


พยากรณ์อากาศ
 
  

แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดการใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ประจำปี 2559.

เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อระบบเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง

ปิดเผยราคากลาง