เมนูหลัก
 
 
 
 
 
สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
แบบสำรวจความคิดเห็น

   การบริการของเทศบาลบ้านต้า ?


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. พอใช้


พยากรณ์อากาศ
 
ทำเนียบผู้บริหาร
Click ดูประวัติ
นายบุญลัย คำทะ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า
Click ดูประวัติ
นายณรงค์ ศรีวิชัย
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า
Click ดูประวัติ
นายบุญมา ใจยา
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า
Click ดูประวัติ
นายฐิติพงษ์ ตาสิทธิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า
Click ดูประวัติ
นายปัน ปันทะวงศ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า