เมนูหลัก
 
 
 
 
 
สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
แบบสำรวจความคิดเห็น

   การบริการของเทศบาลบ้านต้า ?


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. พอใช้


พยากรณ์อากาศ
 
กองการศึกษา
Click ดูประวัติ
นายสุขเกษม แก้วประสงค์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
Click ดูประวัติ
นายนัฐพงษ์ พลธนู
นักวิชาการศึกษา
Click ดูประวัติ
นางสาวตะวันฉาย แสงอุทัย
เจ้าพนักงานธุรการ 3
Click ดูประวัติ
นางศรีนวล เรือนสิทธิ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
Click ดูประวัติ
นางปิยะธิดา ยามี
ครูผู้ดูแลเด็ก
Click ดูประวัติ
นางอินทิรา ปอใจ
ครูผู้ดูแลเด็ก
Click ดูประวัติ
นางสุชานันท์ ยอดแก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก
Click ดูประวัติ
นางพนิดา ปัญญา
ครูผู้ดูแลเด็ก
Click ดูประวัติ
นางสิริรัตน์ เรือนสิทธิ์
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
Click ดูประวัติ
นางเจตนา ธนะแก้ว
ผู้ดูแลเด็กเล็ก
Click ดูประวัติ
นางสาวรสสุคนธ์ กิติยศ
ผู้ดูแลเด็กเล็ก
Click ดูประวัติ
นางนภาวดี โนราช
ผู้ดูแลเด็กเล็ก
Click ดูประวัติ
นางสาวปุริมปรัชญ์ จีรัง
ผู้ดูแลเด็กเล็ก
Click ดูประวัติ
นางสาวอรุณศิริ วงศ์ไชยา
ผู้ดูแลเด็กเล็ก