เมนูหลัก
 
 
 
 
 
สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
แบบสำรวจความคิดเห็น

   การบริการของเทศบาลบ้านต้า ?


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. พอใช้


พยากรณ์อากาศ
 
กองการประปา
Click ดูประวัติ
นาย ประเวศ ปงรังษี
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการประปา
Click ดูประวัติ
นางอมรรัตน์ หมอป่า
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
Click ดูประวัติ
นายชาติ วังสา
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
Click ดูประวัติ
นายไพฑูรย์ ก่อสร้าง
พนักงานผลิตน้ำประปา
Click ดูประวัติ
นายชาญวิทย์ สิทธิแปง
พนักงานผลิตน้ำประปา