เมนูหลัก
 
 
 
 
 
สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
แบบสำรวจความคิดเห็น

   การบริการของเทศบาลบ้านต้า ?


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. พอใช้


พยากรณ์อากาศ
 

 
   
กิจกรรมการตรวจงานจ้างของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ( 15/พ.ย./2561 )
    เมื่อวันที่ ๑๐  กันยายน  ๒๕๖๑   เทศบาลตำบลบ้านต้า  โดยนายราชัน  สมัครไทย  ประธานกรรมการตรวจการจ้างฯ  พนักงานเทศบาล  และตัวแทนภาคประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านต้า  ได้ร่วมกันออกทำการตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่  บ้านต้านาล้อม  หมู่ที่  ๑๕  อำเภอขุนตาล   จังหวัดเชียงราย
การประชุมประชาคมระดับตำบลเทศบาลตำบลบ้านต้า เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 ( 15/พ.ย./2561 )
    นายบุญลัย  คำทะ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต้า ร่วมกับ นายสุรินทร์  บุญยะรัตน์ ประธานประชาคมระดับตำบลเทศบาลตำบลบ้านต้า จัดการประชุมประชาคมระดับตำบลเทศบาลตำบลบ้านต้าเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านต้า มีผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกับสัดส่วนประชาคมระดับตำบล รวมจำนวน  93  คน


โครงการข้าราชการต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 14/พ.ย./2561 )
    เทศบาลตำบลบ้านต้าได้จัดโครงการข้าราชการต้นแบบ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  โดยการมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านต้า  และลูกจ้างประจำ ที่ได้รับการคัดเลือกเมื่อวันที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๖๑ส่วนที่ 3 (งบเฉพาะการ2) อ่าน 173 ประกาศเมื่อ 16/ก.ย./2559
ส่วนที่ 3 (งบเฉพาะการ) อ่าน 203 ประกาศเมื่อ 16/ก.ย./2559
ส่วนที่ 2 (รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย) อ่าน 219 ประกาศเมื่อ 16/ก.ย./2559
ส่วนที่ 2 (รายงานประมาณการรายจ่าย) อ่าน 174 ประกาศเมื่อ 16/ก.ย./2559
ส่วนที่ 2 (รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ) อ่าน 295 ประกาศเมื่อ 16/ก.ย./2559
ส่วนที่ 2 (รายงานประมาณการรายรับ) อ่าน 222 ประกาศเมื่อ 16/ก.ย./2559
ส่วนที่ 2 อ่าน 158 ประกาศเมื่อ 16/ก.ย./2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 (ส่วนที่ 1) อ่าน 199 ประกาศเมื่อ 16/ก.ย./2559
ภาคผนวก ก-ข แผนพัฒนาสามปี อ่าน 175 ประกาศเมื่อ 26/ก.ค./2559
ส่วนที่ 4 แผนพัฒนาสามปี อ่าน 170 ประกาศเมื่อ 26/ก.ค./2559
   
 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิดซอย 95/3 หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  อ่าน : 9 ประกาศเมื่อ 3/ธ.ค./2561
  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ดาวน์โหลด : 0
ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด : 0
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด : 0
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด : 0
พรบ.กำหนดแผน ดาวน์โหลด : 0
ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด : 0
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 แก้ไข ฉบับที่ 1 ดาวน์โหลด : 0
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ดาวน์โหลด : 0
แบบติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล รอบที่ 3 ดาวน์โหลด : 0
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ดาวน์โหลด : 0
 
วีดีทัศน์เรื่อง :
 
 
 
วีดีทัศน์เรื่อง : พิธีเปิดกีฬาสีสัมพันธ์ ศพด.ทต.ต้า
 
 
 
วีดีทัศน์เรื่อง : เก็บตกกีฬาสีสัมพันธ์ ศพด.ทต.บ้านต้า
 
 
 
วีดีทัศน์เรื่อง : งานกีฬา ศพด. เทศบาลตำบลบ้านต้า
 
 
ผู้บริหารเทศบาล
 
 

 


 
ปฏิทินกิจกรรม
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถิติผู้เยี่ยมชม
 
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
27 คน
สถิติเดือนนี้
829 คน
สถิติทั้งหมด
87741 คน
 
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน”