เมนูหลัก
 
 
 
 
 
สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
แบบสำรวจความคิดเห็น

   การบริการของเทศบาลบ้านต้า ?


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. พอใช้


พยากรณ์อากาศ
 

 
   
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ( 15/ต.ค./2562 )
    วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  เวลา 09.00 น.พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง สังกัด สำนักปลัดเทศบาล และ สังกัดกองคลัง  และเวลา 18.00 น. พิธีจุดเทียนพื่อน้อมรำลึก ณ ห้องประชุมอำเภอขุนตาล ประกอบด้วย พนักงานเทศบาล สังกัด กองสาธารณสุขฯ และสังกัดกองช่าง
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการป่าสุสาน ( 9/ต.ค./2562 )
    วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลบ้านต้า นำ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เกี่ยวข้อง ศึกษาดูงานการบริหารจัดการป่าสุสาน (1) วัดป่ายะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (2) บริษัท แดแฮไทยอินเตอร์กรุ๊ป อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (3) วัดดงม่อนกระทิง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง (4)วัดร่องศาลา อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติตามโครงการข้าราชการต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( 4/ต.ค./2562 )
    มอบเกียรติบัตรประกาศคุณธรรมจริยธรรมของเทศบาลตำบลบ้านต้า อ่าน 21 ประกาศเมื่อ 3/ต.ค./2562
ประกาศหลักเกณพ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล อ่าน 54 ประกาศเมื่อ 9/ก.ค./2562
ส่วนที่ 3 (งบเฉพาะการ2) อ่าน 273 ประกาศเมื่อ 16/ก.ย./2559
ส่วนที่ 3 (งบเฉพาะการ) อ่าน 300 ประกาศเมื่อ 16/ก.ย./2559
ส่วนที่ 2 (รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย) อ่าน 311 ประกาศเมื่อ 16/ก.ย./2559
ส่วนที่ 2 (รายงานประมาณการรายจ่าย) อ่าน 261 ประกาศเมื่อ 16/ก.ย./2559
ส่วนที่ 2 (รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ) อ่าน 506 ประกาศเมื่อ 16/ก.ย./2559
ส่วนที่ 2 (รายงานประมาณการรายรับ) อ่าน 386 ประกาศเมื่อ 16/ก.ย./2559
ส่วนที่ 2 อ่าน 254 ประกาศเมื่อ 16/ก.ย./2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 (ส่วนที่ 1) อ่าน 305 ประกาศเมื่อ 16/ก.ย./2559
   
 

ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
  อ่าน : 9 ประกาศเมื่อ 4/ธ.ค./2562
  
 
ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด : 0
ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด : 0
ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด : 0
ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด : 0
โครงสร้างอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านต้า ดาวน์โหลด : 0
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ดาวน์โหลด : 0
ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด : 0
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด : 0
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด : 0
พรบ.กำหนดแผน ดาวน์โหลด : 0
 
วีดีทัศน์เรื่อง :
 
 
 
วีดีทัศน์เรื่อง : พิธีเปิดกีฬาสีสัมพันธ์ ศพด.ทต.ต้า
 
 
 
วีดีทัศน์เรื่อง : เก็บตกกีฬาสีสัมพันธ์ ศพด.ทต.บ้านต้า
 
 
 
วีดีทัศน์เรื่อง : งานกีฬา ศพด. เทศบาลตำบลบ้านต้า
 
 
ผู้บริหารเทศบาล
 
 

 


 
ปฏิทินกิจกรรม
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถิติผู้เยี่ยมชม
 
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
75 คน
สถิติเดือนนี้
1495 คน
สถิติทั้งหมด
121498 คน
 
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน”