เมนูหลัก
 
 
 
 
 
สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
แบบสำรวจความคิดเห็น

   การบริการของเทศบาลบ้านต้า ?


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. พอใช้


พยากรณ์อากาศ
 

 
   
โครงการโตไปไม่โกง ( 9/ต.ค./2560 )
    เทศบาลตำบลบ้านต้าได้จัดทำโครงการโตไปไม่โกง ในวันที่ 25  กันยายน  2560  เวลา 13.00 - 16.00  นาฬิกา   ณ  โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด  อำเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย     โดยการทำงานบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วย อาธิเช่น เทศบาลตำบลบ้านต้า  โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย
การจัดให้ผู้ถูกควบคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม ( 14/มิ.ย./2560 )
    วันที่  ๓๑  มิถุนายน  ๒๕๖๐  และวันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เทศบาลตำบลบ้านต้า  โดยคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลต้าของเทศบาลตำบลบ้านต้า  ได้จัดให้ผู้ถูกควบคุมความประพฤติมาทำงานเพื่อบริการสังคม 
การระงับไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหนี้ทางแพ่ง โดยคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมตำบลต้า ( 2/พ.ค./2560 )
    การระงับไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหนี้ทางแพ่ง  โดยคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมตำบลต้า ส่วนที่ 3 (งบเฉพาะการ2) อ่าน 159 ประกาศเมื่อ 16/ก.ย./2559
ส่วนที่ 3 (งบเฉพาะการ) อ่าน 189 ประกาศเมื่อ 16/ก.ย./2559
ส่วนที่ 2 (รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย) อ่าน 204 ประกาศเมื่อ 16/ก.ย./2559
ส่วนที่ 2 (รายงานประมาณการรายจ่าย) อ่าน 160 ประกาศเมื่อ 16/ก.ย./2559
ส่วนที่ 2 (รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ) อ่าน 264 ประกาศเมื่อ 16/ก.ย./2559
ส่วนที่ 2 (รายงานประมาณการรายรับ) อ่าน 196 ประกาศเมื่อ 16/ก.ย./2559
ส่วนที่ 2 อ่าน 145 ประกาศเมื่อ 16/ก.ย./2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 (ส่วนที่ 1) อ่าน 184 ประกาศเมื่อ 16/ก.ย./2559
ภาคผนวก ก-ข แผนพัฒนาสามปี อ่าน 160 ประกาศเมื่อ 26/ก.ค./2559
ส่วนที่ 4 แผนพัฒนาสามปี อ่าน 155 ประกาศเมื่อ 26/ก.ค./2559
   
 

ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2561
  อ่าน : 3 ประกาศเมื่อ 8/ต.ค./2561
  
 
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด : 0
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 แก้ไข ฉบับที่ 1 ดาวน์โหลด : 0
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ดาวน์โหลด : 0
แบบติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล รอบที่ 3 ดาวน์โหลด : 0
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ดาวน์โหลด : 0
รานงานรายละเอียดประมาณการรายรับรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ดาวน์โหลด : 0
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ดาวน์โหลด : 0
รายงานประมาณการรายจ่าย ดาวน์โหลด : 0
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ดาวน์โหลด : 0
รายงานประมาณการรายรับ ดาวน์โหลด : 0
 
วีดีทัศน์เรื่อง :
 
 
 
วีดีทัศน์เรื่อง : พิธีเปิดกีฬาสีสัมพันธ์ ศพด.ทต.ต้า
 
 
 
วีดีทัศน์เรื่อง : เก็บตกกีฬาสีสัมพันธ์ ศพด.ทต.บ้านต้า
 
 
 
วีดีทัศน์เรื่อง : งานกีฬา ศพด. เทศบาลตำบลบ้านต้า
 
 
ผู้บริหารเทศบาล
 
 

 


 
ปฏิทินกิจกรรม
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถิติผู้เยี่ยมชม
 
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
3 คน
สถิติเดือนนี้
1130 คน
สถิติทั้งหมด
85112 คน
 
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน”