เมนูหลัก
 
 
 
 
 
สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
แบบสำรวจความคิดเห็น

   การบริการของเทศบาลบ้านต้า ?


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. พอใช้


พยากรณ์อากาศ
 

  
ข่าวสาร กิจกรรม - รูปภาพกิจกรรม
   
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ( 15/ต.ค./2562 )
    วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  เวลา 09.00 น.พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง สังกัด สำนักปลัดเทศบาล และ สังกัดกองคลัง  และเวลา 18.00 น. พิธีจุดเทียนพื่อน้อมรำลึก ณ ห้องประชุมอำเภอขุนตาล ประกอบด้วย พนักงานเทศบาล สังกัด กองสาธารณสุขฯ และสังกัดกองช่าง
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการป่าสุสาน ( 9/ต.ค./2562 )
    วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลบ้านต้า นำ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เกี่ยวข้อง ศึกษาดูงานการบริหารจัดการป่าสุสาน (1) วัดป่ายะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (2) บริษัท แดแฮไทยอินเตอร์กรุ๊ป อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (3) วัดดงม่อนกระทิง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง (4)วัดร่องศาลา อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติตามโครงการข้าราชการต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( 4/ต.ค./2562 )
    มอบเกียรติบัตร
โครงการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ( 30/ก.ย./2562 )
    วันที่ 28 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลบ้านต้า โดยกองการศึกษา ร่วมกันสภาเด็กและเยาวชนตำบลต้า ดำเนินกิจกรรมโครงการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
การพ่นหมอกควันป้องกันยุง ( 30/ก.ย./2562 )
    วันที่ 27 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลบ้านต้า ร่วมกับ ทีมสอบสวนโรค ลงพื้นที่พ่นหมอกควันป้องกันยุง บริเวณตลาดสดเจนจิรา ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ( 26/ก.ย./2562 )
    เทศบาลตำบลบ้านต้า ดำเนินกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี วันที่ 26 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านต้า 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต้า สมัยวิสามัญที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ( 26/ก.ย./2562 )
    สภาเทศบาลตำบลบ้านต้า  ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต้า  สมัยวิสามัญ ที่  ๑  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๒๕  กันยายน ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๓๐  นาฬิกา  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต้า  ตำบลบ้านต้า  อำเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย  เพื่อพิจารณาข้อราชการต่าง ๆ  
โครงการชุมชนเข็มแข็งบ้านต้ายังยืน ( 25/ก.ย./2562 )
    เทศบาลตำบลบ้านต้า งานพัฒนาชุมชุม ดำเนินโครงการชุมชนเข้มแข็งบ้านต้ายังยืน วันที่ 24 กันยายน 2562 
โครงการข้าราชการต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( 25/ก.ย./2562 )
    เทศบาลตำบลบ้านต้า ดำเนินการตามโครงการข้าราชการต้นแบบ  เพื่อคัดเลือกพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ประพฤติและปฏิบัติตนตามหลัก 12 ประการ ของประกาศคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 (ในรอบ 1 เมษายน - 31 สิงหาคม 2562) 
โครงการปฏิญานตนเพื่อสร้างจิตสำนึกเป็นข้าราชการที่ดี ( 25/ก.ย./2562 )
    โครงการปฏิญานตนเพื่อสร้างจิตสำนึกเป็นข้าราชการที่ดี  เพื่อสร้างจิตสำนึกเป็นข้าราชการที่ดี ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจำพนักงานจ้าง  วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้าน ต้า 
กำลังแสดงหน้าที่ 1/33 -> [จำนวน 321 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>