เมนูหลัก
 
 
 
 
 
สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
แบบสำรวจความคิดเห็น

   การบริการของเทศบาลบ้านต้า ?


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. พอใช้


พยากรณ์อากาศ
 

  
ข่าวสาร กิจกรรม - รูปภาพกิจกรรม
   
หัวข้อ : การจัดให้ผู้ถูกควบคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม ประกาศเมื่อ ( 14/มิ.ย./2560 )

     วันที่  ๓๑  มิถุนายน  ๒๕๖๐  และวันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เทศบาลตำบลบ้านต้า  โดยคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลต้าของเทศบาลตำบลบ้านต้า  ได้จัดให้ผู้ถูกควบคุมความประพฤติมาทำงานเพื่อบริการสังคม 
  
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 [จำนวน 8 รูปภาพ]
<< 1 >>