เมนูหลัก
 
 
 
 
 
สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
แบบสำรวจความคิดเห็น

   การบริการของเทศบาลบ้านต้า ?


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. พอใช้


พยากรณ์อากาศ
 

  
ข่าวสาร กิจกรรม - รูปภาพกิจกรรม
   
หัวข้อ : การประชุมประชาคมระดับตำบลเทศบาลตำบลบ้านต้า เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 ประกาศเมื่อ ( 15/พ.ย./2561 )

     นายบุญลัย  คำทะ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต้า ร่วมกับ นายสุรินทร์  บุญยะรัตน์ ประธานประชาคมระดับตำบลเทศบาลตำบลบ้านต้า จัดการประชุมประชาคมระดับตำบลเทศบาลตำบลบ้านต้าเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านต้า มีผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกับสัดส่วนประชาคมระดับตำบล รวมจำนวน  93  คน


  
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 [จำนวน 8 รูปภาพ]
<< 1 >>