เมนูหลัก
 
 
 
 
 
สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
แบบสำรวจความคิดเห็น

   การบริการของเทศบาลบ้านต้า ?


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. พอใช้


พยากรณ์อากาศ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
หัวข้อข่าว : การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เทศบาลตำบลบ้านต้า ปี 2561 เมื่อ 11/มี.ค./2562
 
 
หัวข้อข่าว : ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562 เมื่อ 7/ก.พ./2562
 
 
หัวข้อข่าว : ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อ 6/ก.พ./2562
 
 
หัวข้อข่าว : เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านต้า เรื่อง กาติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดนำ้เสียในอาคาร พ.ศ. 2549 เมื่อ 6/ก.พ./2562
 
 
หัวข้อข่าว : เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านต้า เรื่อง การบริการน้ำประปา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 เมื่อ 6/ก.พ./2562
 
 
หัวข้อข่าว : เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านต้า เรื่อง การบริการน้ำประปา พ.ศ. 2543 เมื่อ 6/ก.พ./2562
 
 
หัวข้อข่าว : เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านต้าที่จะดำเนินการพิจารณาทบทวน เมื่อ 6/ก.พ./2562
 
 
หัวข้อข่าว : แจ้งช่องทางการรับฟังการแสดงความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย เมื่อ 6/ก.พ./2562
 
 
หัวข้อข่าว : ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียต่อการพิจารณาทบทวนเทศบัญญัติ เมื่อ 6/ก.พ./2562
 
 
หัวข้อข่าว : ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อ 9/ม.ค./2562

กำลังแสดงหน้าที่ 1/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>