เมนูหลัก
 
 
 
 
 
สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
แบบสำรวจความคิดเห็น

   การบริการของเทศบาลบ้านต้า ?


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. พอใช้


พยากรณ์อากาศ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
หัวข้อข่าว : การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล เมื่อ 23/ก.ค./2561
 
 
หัวข้อข่าว : คู่มือขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลบ้านต้า เมื่อ 4/มิ.ย./2561
 
 
หัวข้อข่าว : รายงานสรุปผลผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบ้านต้า เมื่อ 30/พ.ค./2561
 
 
หัวข้อข่าว : ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เมื่อ 30/พ.ค./2561
 
 
หัวข้อข่าว : ประกาศให้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านต้า (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) เมื่อ 22/พ.ค./2561
 
 
หัวข้อข่าว : เทศบาลตำบลบ้านต้า กำหนดระยะเวลายื่นแบบชำระภาษีและรับชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อ 9/ม.ค./2561
 
 
หัวข้อข่าว : ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 แก้ไข ฉบับที่ 1 เมื่อ 7/ธ.ค./2560
 
 
หัวข้อข่าว : ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้า เรื่อง ใช้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านต้า พ.ศ. 2561 เมื่อ 13/พ.ย./2560
 
 
หัวข้อข่าว : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบหกเดือนหลัง).pdf เมื่อ 8/พ.ย./2560
 
 
หัวข้อข่าว : ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต้า เรื่อง ให้ใช้แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อ 19/ต.ค./2560

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>