เมนูหลัก
 
 
 
 
 
สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
แบบสำรวจความคิดเห็น

   การบริการของเทศบาลบ้านต้า ?


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. พอใช้


พยากรณ์อากาศ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
หัวข้อข่าว : รายงานผลการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อ 5/พ.ย./2562
 
 
หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อ 7/ต.ค./2562
 
 
หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อ 3/ต.ค./2562
 
 
หัวข้อข่าว : ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามหลักธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลบ้านต้า เมื่อ 19/ก.ย./2562
 
 
หัวข้อข่าว : ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 เมื่อ 18/ก.ย./2562
 
 
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านต้า เมื่อ 20/ส.ค./2562
 
 
หัวข้อข่าว : โอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ครั้งที่ 1/2562 เมื่อ 31/ก.ค./2562
 
 
หัวข้อข่าว : การดำเนินการตาม พรบ.อำนวยความสะดวกของทางราชการ เดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม 2562 เมื่อ 27/มิ.ย./2562
 
 
หัวข้อข่าว : ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) ครั้งที่ 3 เมื่อ 27/มิ.ย./2562
 
 
หัวข้อข่าว : ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) ครั้งที่ 2 เมื่อ 27/มิ.ย./2562

กำลังแสดงหน้าที่ 1/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>