เมนูหลัก
 
 
 
 
 
สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
แบบสำรวจความคิดเห็น

   การบริการของเทศบาลบ้านต้า ?


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. พอใช้


พยากรณ์อากาศ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ :เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านต้าที่จะดำเนินการพิจารณาทบทวน
ประกาศเมื่อ :พุธ ที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
 
 


เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านต้าที่จะดำเนินการพิจารณาทบทวน
1. กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  2543
2. การจำหน่ายสิ้นค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.  2543
3. การจำกัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  2543
4. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.  2543
5. สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  2543
6. ตลาด  พ.ศ.  2543
[ คลิ๊ก ดาวน์โหลดเอกสารแนบ]

อ่านทั้งหมด: 54