เมนูหลัก
 
 
 
 
 
สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
แบบสำรวจความคิดเห็น

   การบริการของเทศบาลบ้านต้า ?


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. พอใช้


พยากรณ์อากาศ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ :ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563
ประกาศเมื่อ :พุธ ที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
 
 


ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563
[ คลิ๊ก ดาวน์โหลดเอกสารแนบ]

อ่านทั้งหมด: 35