เมนูหลัก
 
 
 
 
สำหรับสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
แบบสำรวจความคิดเห็น

   การบริการของเทศบาลบ้านต้า ?


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. พอใช้


พยากรณ์อากาศ
 

  กระดานถาม-ตอบ

หัวข้อ : หมายเลยโทรศัพท์ภายในเทศบาลตำบลบ้านต้า    เข้าชม : 458    
โดย เทศบาลบ้านต้า

  Administrator
 


IP : 180.183.147.81

 
เมื่อ : อาทิตย์ ที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ.2556 เวลา 14:46:59   

หมายเลยโทรศัพท์ภายในเทศบาลตำบลบ้านต้า

สายด่วนเทศบาลตำบลบ้านต้า                      
นายกเทศมนตรี                                 หมายเลขโทรศัพท์ 053-799111 ต่อ 11
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      หมายเลขโทรศัพท์ 053-797199

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า         หมายเลขโทรศัพท์  053-797111
สำนักปลัด                                       หมายเลขโทรศัพท์  053-797111  ต่อ  11
ห้องนายกเทศมนตรี                          หมายเลขโทรศัพท์  053-797111  ต่อ  26
ห้องปลัดเทศบาล                             หมายเลขโทรศัพท์  053-797913  ต่อ  14
ห้องหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล          หมายเลขโทรศัพท์  053-797111  ต่อ  16
กองคลัง                                         หมายเลขโทรศัพท์  053-797111  ต่อ  18
กองช่าง                                         หมายเลขโทรศัพท์  053-797111  ต่อ  19
กองการประปา                                 หมายเลขโทรศัพท์  053-797973
กองการศึกษา                                 หมายเลขโทรศัพท์  053-797111  ต่อ  23
กองสาธารณสุข                              หมายเลขโทรศัพท์  053-797111  ต่อ  15
จัดเก็บรายได้                                 หมายเลขโทรศัพท์  053-797111  ต่อ  21
พัฒนาชุมชน                                  หมายเลขโทรศัพท์  053-797111  ต่อ  25
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    หมายเลขโทรศัพท์  053-797111 ต่อ  13
จุดบริการประชาชน                         หมายเลขโทรศัพท์  053-797111  ต่อ  24
โทรสารเทศบาล                             หมายเลขโทรศัพท์  053-797558