ชื่อ - นามสกุล :
นายบุญลัย คำทะ
ตำแหน่ง :
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :